Στιγμιότυπα από ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα… Ή πως εκτελέστηκε το σχέδιο προς το ΔΝΤ, την τρόικα και τα μνημόνια

Στιγμιότυπα από ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα… Ή πως εκτελέστηκε το σχέδιο προς το ΔΝΤ, την τρόικα και τα μνημόνια

Δεκέμβριος 8, 2018