Σε γραφή Braille το «Μονόγραμμα» του Οδ. Ελύτη από μεταπτυχιακό φοιτητή του ΔΠΘ

Σε γραφή Braille το «Μονόγραμμα» του Οδ. Ελύτη από μεταπτυχιακό φοιτητή του ΔΠΘ

January 4, 2019