“Ο Τοίχος”. Μια δημιουργία του δημοτικού σχολείου Γενναδίου.

February 22, 2019