Νεες τεχνολογίες για την διαφανεια και στον δημόσιο τομέα. Του Α. Μπίνη

Είναι γεγονός ότι η πολυπλοκότητα του Blockchain και η συσχέτισή του με το Bitcoin, καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή την προσπάθεια να κινηθούμε πέρα από τις κοινότυπες συζητήσεις σχετικά με το Bitcoin και να αναδείξουμε τις πιθανές χρήσεις και τον θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η αξιοποίηση του Blockchain στον δημόσιο τομέα.

Για να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση, ο ΟΟΣΑ εξέδωσε το Blockchains Unchained – Blockchain Technology and its Use in the Public Sector με σκοπό:

* Να εξηγήσει με απλά λόγια τι είναι και τι δεν είναι το Blockchain
* Να αναδείξει τα οφέλη από την εξοικείωση της δημόσια διοίκησης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων γύρω από το Blockchain
* Να οριοθετήσει το δυνητικό αντίκτυπο του Blockchain στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών και
* Να διερευνήσει υπάρχουσες περιπτώσεις αξιοποίησης του Blockchain στη δημόσια διοίκηση

Διαφορά μεταξύ Blockchain και Bitcoin

1. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το Blockchain είναι ότι εσφαλμένα ταυτίζεται με το Bitcoin.
– Το Blockchain γεννήθηκε με το Bitcoin το οποίο και παραμένει η μεγαλύτερη πλατφόρμα Βlockchain
–  Υπάρχουν όμως εκατοντάδες ή χιλιάδες άλλες πλατφόρμες
– Η τεχνολογία του Blockchain έχει χρήσεις και επιπτώσεις που πηγαίνουν πολύ πιο μακριά από το Bitcoin ή τα cryptocurrencies γενικότερα

Στους παρακάτω χάρτες αποτυπώνεται η γεωγραφική κατανομή 117 πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση του Blockchain στο δημόσιο τομέα σε μόλις 26 χώρες κατά το 2017

πιν

και η κατανομή των 202 πρωτοβουλιών Blockchain σε 45 χώρες το 2018
πιν

 

Πίνακας: Τομείς ενδεχόμενης αξιοποίησης του Blockchain στον δημόσιο τομέα

πιν
1 Smart Contracts are self-executing contracts where the terms are written directly in software code on the Βlockchain

Κοινότητες Πρακτικής και Συμπράξεις Δημόσιου –Ιδιωτικού Τομέα
Δύο από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες καλές πρακτικές

πιν

 

Συγκεκριμένες καλές πρακτικές μπορεί να βρει κανείς σε διάφορες χώρες. Παρατίθενται δύο από αυτές:

Παράδειγμα 1: Πορτοφόλι Οχήματος (Δανία)
Πρόβλημα:

Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός αυτοκινήτου, περνάει διάφορες φάσεις και δραστηριότητες (δοκιμές, επισκευές, δάνεια, ασφάλειες και αλλαγές ιδιοκτησίας). Όταν ένα αυτοκίνητο πωλείται από ένα άτομο σε άλλο, μπορεί να υπάρχει έλλειψη πληροφορίας είτε από τον αγοραστή είτε από τον πωλητή. Από την πλευρά του πωλητή, το αυτοκίνητο θα μπορούσε να έχει υποστεί μια ανεπιθύμητη ανακατασκευή ή ακόμα και να κλαπεί. Από την πλευρά του αγοραστή, ο αγοραστής θα μπορούσε να μην δηλώσει το αυτοκίνητο, πράγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συνεχείς φόρους για τον αρχικό πωλητή.

Λύση:

Το “Πορτοφόλι Οχήματος” είναι μια σύμπραξη μεταξύ εταιρίας παροχής υπηρεσιών πληρωμών και της φορολογικής διοίκησης της Δανίας. Πρόκειται για ένα εργαλείο διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού, όπου τα δεδομένα που αφορούν το αυτοκίνητο αποθηκεύονται σε ένα αρχείο και δημιουργούν ένα συμφωνημένο και διαμοιραζόμενο αρχείο του ιστορικού του οχήματος. Αυτό μειώνει τους κινδύνους για τους αγοραστές και τους πωλητές και βοηθά στη διασφάλιση ότι η Δανία λαμβάνει όλους τους σχετικούς φόρους

Παράδειγμα 2: Project Ubin (Σιγκαπούρη)
Πρόβλημα:

Η Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης (Monetary Authority of Singapore) διενήργησε μελέτη που διαπίστωσε ότι οι διατραπεζικές πληρωμές εντός της Σιγκαπούρης και οι διασυνοριακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές ήταν αναποτελεσματικές και αργές.

Λύση:

Η Αρχή συνεργάστηκε με την R3- μια κοινοπραξία τραπεζών και ρυθμιστικών αρχών για να δημιουργήσει ένα πρωτότυπο για ένα ψηφιακό δολάριο της Σιγκαπούρης που βασίζεται σε Blockchain για τη διευκόλυνση των ψηφιακών συναλλαγών. Αυτό θα επέτρεπε τη διασφάλιση της ακεραιότητας των εγγραφών μέσω ενός αποκεντρωμένου συστήματος εμπιστοσύνης, αλλά και 24ωρης επεξεργασίας χωρίς απαιτούμενους κεντρικοποιημένους, δηλαδή ελέγχους από φυσικά πρόσωπα. Η συνεργατική σχέση έχει αναπτύξει επιτυχώς πρωτότυπα λογισμικού για τρία διαφορετικά μοντέλα αποκεντρωμένης διατραπεζικής πληρωμής, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Αρχή δημοσίευσε τον πηγαίο κώδικα ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα στο GitHub.

Υπάρχουν λοιπόν πολλά πλεονέκτηματα στην αξιοποίηση του Blockchain για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και τη μείωση του κόστους λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν και πολλές προκλήσεις που σχετίζονται με την ασφαλή και αποτελεσματική αξιοποίηση του Blockchain το οποίο δεν είναι φυσικά η “θεραπεία” για όλα τα κακώς κείμενα του δημόσιου τομέα.

Μερικές από αυτές τις προκλήσεις αφορούν:

1.    Την αποθήκευση δεδομένων

Οι βάσεις δεδομένων χρησιμοποιούνται συχνά για την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (εικόνες, έγγραφα, εφαρμογές κλπ.). Ωστόσο, το Blockchain έχει σχεδιαστεί για αποθήκευση μικρού όγκου δεδομένων. Εάν απαιτείται αποθήκευση σημαντικού όγκου δεδομένων, το Blockchain μπορεί να μην αποτελεί την κατάλληλη λύση ή μπορεί να χρειαστεί μια υβριδική προσέγγιση.

2.    Μιλώντας για το Blockchain στο δημόσιο τομέα

Η διαδικασία επεξήγησης του Βlockchain στους δημόσιους αξιωματούχους και στους δημόσιους υπαλλήλους είναι δύσκολη. Η αποσύνδεση του Blockchain από το Bitcoin και η συζήτηση για το πώς μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα και να ενισχύσει το αντίκτυπο των δράσεων της διοίκησης μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

3.    Μοντέλα κωδικοποίησης και διακυβέρνησης

Οι πλατφόρμες Blockchain είναι γνωστές για την εξάλειψη της ανάγκης για ύπαρξη κεντρικής αρχής, αλλά αυτό δεν είναι απολύτως αληθές. Πρέπει να κωδικοποιούνται και να διαχειρίζονται από εκείνους στους οποίους έχουν ανατεθεί οι βασικοί ρόλοι. Οι κυβερνήσεις πρέπει να δημιουργήσουν μια βάση τεχνικών γνώσεων για να διασφαλίσουν ότι οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται ορθολογικά και προς το δημόσιο συμφέρον, ακόμα και αν η κωδικοποίηση γίνεται από εξωτερικό πάροχο.

Η Ελλάδα πρέπει επίσης να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και να διερευνήσει πώς η τεχνολογία αυτή μπορεί να ενισχύσει τη διαφάνεια και την ακεραιότητα στη δράση των δημόσιων οργανισμών και ιδιαίτερα στη διεπαφή τους με τους πολίτες. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε κάθε εργαλείο που μπορεί να βελτιώσει τη λογοδοσία και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ικανότητα της διοίκησης να παράγει και να υλοποιεί πολιτικές με άξονες την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των πολύτιμων δημόσιων πόρων.

* Ο κ. Άγγελος Μπίνης είναι ​Σύμβουλος-Αναλυτής σε θέματα Ακεραιότητας και καταπολέμησης της Διαφθοράς, CFE – Διεύθυνση Δημόσιας Διακυβέρνησης/Μονάδα Ακεραιότητας Δημόσιου Τομέα, Ο.Ο.Σ.Α

Αναδημοσίευση από το Capital.gr

Μπορεί να σας αρέσουν..